انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان استان تهران

نوشته هایی با برچسب تیرچه استاندارد

الزام تولید تیرچه با کد ده رقمی استاندارد

الزام تولید تیرچه با کد ده رقمی استاندارد

پیرو عقد تفاهم نامه فی بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره کل استاندارد استان تهران در خصوص استفاده از محصولات ساختمانی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و دارای کد ۱۰ رقمی در امر ساخت و ساز و در راستای اجرای مقررات ملی ساختمان و تصویب نامه هیات

ادامه خبر