با توجه به فراوانی تائیدیه های جعلی در بازار و به منظور اینکه مجریان و مهندسین ناظر اطمینان حاصل نمایندکه کالای خریداری شده ،توسط تولیدکننده دارای نشان استاندارد تولیدشده است و مدرک تائیدیه استاندارد، جهت درج درپرونده و شناسنامه فنی ساختمان ،جعلی نمی باشد واصالت آن مورد تایید است.

درذیل انواع تائیدیه در سایت ایران ابنیه توضیح داده شده است .

انواع تائیدیه

تائیدیه موقت : مجری ساختمان ، در هنگام اجراء هر سقف تائیدیه موقت را جهت روئیت و بررسی مهندس ناظر از تولیدکننده دریافت نماید . این تائیدیه شامل اطلاعات فنی و کیفی نبوده و پس از  ۱ماه منقضی خواهد شد و صرفا جهت اطمینان مهندس ناظر از تامین تیرچه از محل استاندارد می باشد .

تائیدیه نهایی : پس از اتمام اجراء کلیه ی سقف ها و تست و آزمایش های الزامی بتن ۲۸ روزه ، تائیدیه سبز نهائی به همراه آزمایشات مربوطه به مجری ساختمان تحویل داده می شود .

نکته : در مواقعی که تعدادی از سقف ها از کارگاه دیگری خریداری شده است ، پس از ارائه گزارش و آزمایشات فنی از تامین کنندگان سقف قبل به تولید کننده سقف آخر ، تائیدیه سبز نهائی صادر خواهد شد.

 

استعلام تاییدیه استاندارد در سامانه ی ایران ابنیه به دو صورت آنلاین و آفلاین میسر می باشد، جهت بررسی نحوه ی استعلام، این جا کلیک کنید.

نظر شما!!