این مجمع مطابق با تصویر و اگهی پیوست شده در ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰ در محل سرای محله شهرک دریا برگزار خواهد شد.

و بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید تا در جلسه عمومی عادی و فوق العاده این انجمن صنفی حضور بهم رسانند.

یک دیدگاه برای “آگهی دعوت مجمع عمومی عدی فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان استان تهران منتشر شد”

نظر شما!!