موضوعات جلسه:

  1. ساماندهی هزینه های پیمانکاری ساخت تیرچه
  2. امضا میثاق نامه در خصوص همکاری کلیه اعضا در خصوص رعایت اخلاق حرفه ای
  3. ارائه گزارش در خصوص عملکرد انجمن در راستای جلوگیری از تولید تیرچه غیراستاندارد
  4. ارائه گزارش در خصوص عملکرد انجمن در راستاییکسان سازی قیمت ها
  5. ارائه ی راهکار جهت اخذ نشان استاندارد برای کارگاه های غیر استاندارد
  6. همه پرسی در خصوص نیاز مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره جدید انجمن

 

مجری جلسه: انجمن تیرچه سازان استان تهران

تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

مکان برگزاری: سرای محله شهرک دریا

نظر شما!!