انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان استان تهران

مطالب منتشر شده در دسته ی "اخبار داخلی انجمن"

راه اندازی سامانه ی ایران ابنیه به جهت صدور تاییدیه استاندارد آنلاین

راه اندازی سامانه ی ایران ابنیه به جهت صدور تاییدیه استاندارد آنلاین

با توجه به فراوانی تائیدیه های جعلی در بازار و به منظور اینکه مجریان و مهندسین ناظر اطمینان حاصل نمایندکه کالای خریداری شده ،توسط تولیدکننده دارای نشان استاندارد تولیدشده است و مدرک تائیدیه استاندارد، جهت درج درپرونده و شناسنامه فنی ساختمان ،جعلی نمی باشد واصالت آن مورد تایید است. درذیل

ادامه خبر
آگهی دعوت مجمع عمومی عدی فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان استان تهران منتشر شد

آگهی دعوت مجمع عمومی عدی فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان استان تهران منتشر شد

این مجمع مطابق با تصویر و اگهی پیوست شده در ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰ در محل سرای محله شهرک دریا برگزار خواهد شد. و بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید تا در جلسه عمومی عادی و فوق العاده این انجمن صنفی حضور بهم رسانند.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عمومی در خصوص مشکلات صنف تیرچه سازی

برگزاری جلسه عمومی در خصوص مشکلات صنف تیرچه سازی

موضوعات جلسه: ساماندهی هزینه های پیمانکاری ساخت تیرچه امضا میثاق نامه در خصوص همکاری کلیه اعضا در خصوص رعایت اخلاق حرفه ای ارائه گزارش در خصوص عملکرد انجمن در راستای جلوگیری از تولید تیرچه غیراستاندارد ارائه گزارش در خصوص عملکرد انجمن در راستاییکسان سازی قیمت ها ارائه ی راهکار جهت

ادامه خبر