انجمن صنفی کارفرمایی تیرچه سازان استان تهران

مطالب منتشر شده در دسته ی "آیین نامه ها و استانداردها"

استاندارد خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک

استاندارد خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک

خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک -قسمت شماره استاندارد: ۱-۲۹۰۲ دریافت آخرین ورژن این استاندارد

ادامه خبر